COSTO DE

MEMBRECÍA

 

COSTO DE

MEMBRECÍA

COSTO MEMBRECÍA


Tipo de Socio

Opción Trimestral

Opción Anual Solo Enero

Titulado/Pasante C / Foráneo

$1,800.00

$6,500.00

Pasante B

$1,400.00

$5,200.00

Pasante A

$1,180.00

$4,300.00

Vitalicios 50%

$900.00

$3,250.00

Maestros de Tiempo Parcial

$900.00

$3,250.00

Maestros de Tiempo Completo

$0.00

$0.00

Estudiantes

$0.00

$0.00

COSTO MEMBRESÍA


Tipo de Socio

Opción Trimestral

Opción Anual

Titulado/Pasante C / Foráneo

$1,800.00

$6,500.00

Pasante B

$1,400.00

$5,200.00

Pasante A

$1,180.00

$4,300.00

Vitalicios 50%

$900.00

$3,250.00

Maestros de Tiempo Parcial

$900.00

$3,250.00

Maestros de Tiempo Completo

$0.00

$0.00

Estudiantes

$0.00

$0.00

Paga Tu Membrecía

Tipo de Socio / Cuota Trimestral

DOLAR

18.8869

DOF 19/10/17

UDIS

5.825698

DOF 19/10/17

TIIE

28 días 7.3875%

91 días 7.4175%

182 días 7.5016%

Cpp

4.51

BM

?>